Khuyến mãi đặc biệt

[Hình ảnh] Ra khơi

Hình ảnh rất thường thấy mỗi khi bạn đi qua dòng sông Cà Ty thơ mộng của quê tôi . Hình ảnh chiếc thuyền đi trước kéo theo những chiếc thúng theo sau cùng nhau ra khơi  để kéo lưới . Mùa cá quê tôi đến rồi đó .......

Hình ảnh : Nguyễn Hữu Thành

 
Go Top