Khuyến mãi đặc biệt

Blog: Mai Tết sớm về nhà

Chiều lấy xe chạy một vòng qua phố Nguyễn Huệ , thì thấy một cành mai đang được ai đó mang lên hai bờ sông Cà Ty bán rất sớm . Lòng tự nhiên thấy rạo rực , chạy theo và làm vội 1 shot hình , may quá không bị out nét :) . Tuy năm này không có chợ Tết Phan Thiết nhưng vẩn còn chợ Hoa Phan Thiết nên lòng cũng thấy an ủi phần phần nào .....



Hình ảnh & bài viết : Kevin

 
Go Top